Profile

Vodomerné šachty MACRO®WM sú vyrábané vo výrobných závodoch spoločnosti WTC-MACRO z polypropylénového materiálu. Použitý materiál a spôsob výroby umožňujú ich použitie ako alternatíva k tradične používaným betónovým šachtám. Slúžia na osadeniu vodomeru a príslušných armatúr. Vzhľadom na použitý materiál a spôsob výroby je garantovaná absolútna vodotesnosť vodomerných šácht MACRO®WM a teda ich použitie predlžuje životnosť armatúr a vodomerov v nich umiestnených.

Vodomerné šachty MACRO®WM sú vyrábané v niekoľkých rozmerových prevedeniach. Rozmery plne zodpovedajú požiadavkám jednotlivých vodárenských spoločností.  V prípade požiadaviek investora na atypický dizajn a rozmery vodomernej šachty je možné zrealizovať aj neštandardné riešenia, ktoré budú plne rešpektovať požiadavky zákazníka.

 

VÝHODY VODOMERNEJ ŠACHTY MACRO®WM
- jednoduchá a rýchla montáž bez potreby stavebného žeriavu
- vodomerné šachty MACRO®WM spĺňajú požiadavky vodárenských spoločností
- garantovaná vodotesnosť vodomernej šachty a prestupov
- odolnosť voči agresívnemu pôsobeniu spodnej vody
- odolnosť voči mechanickému poškodeniu
- nízka hmotnosť
- krátka dodacia doba
- možnosť dodávky šachty osadenej armatúrami
- kvalitné dielenské spracovanie s ohľadom na detail a estetiku

Kontakty

Adresa pre náštevy:
MACRO Products s.r.o. / WTC-MACRO
Petöfiho 22
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
Slovenská republika
email: products@wtc-macro.com

Poštová adresa:
MACRO Products s.r.o. / WTC-MACRO
Južná 41
949 01 Nitra
Slovenská republika