ProfileVšetky naše plastové nádrže spĺňajú kritéria podľa príslušných noriem. Uvedené produkty vyrábame ako štandardizované pod označením PN-S alebo podľa požiadaviek zákazníka na základe predloženej dokumentácie alebo po osobnom dohovore. Ide o viacúčelové plastové skladovacie nádrže, ktoré môžu plniť funkciu viacerých zariadení: akumulačnej a zásobnej nádrže, žumpy a pod. Sú vhodné na skladovanie pitnej vody, dažďovej vody, splaškovej vody, kalov a iných kvapalín. Tieto nádrže je možné osadiť do vopred pripravenej jamy so základovou betónovou doskou, alebo ako voľne stojatú nádrž. Po osadení nádrže do jamy na základovú dosku je potrebné nádrž obsypať polosuchým betónom, alebo obetónovať. Pred obetónovaním je potrebné nádrž naplniť vodou. Plastové skladovacie nádrže vyrábame v rôznych kapacitách.

 

Žumpy, septiky, nádrže na úžitkovú vodu
Sú vhodné ako do priemyslu tak aj na domáce použitie. Výsledné nádrže PN-S vznikajú zváraním polypropylénových dosiek. Typ dosky závisí od účelu požitia. V základnom prevedení sú tieto nádrže spolu s plastovými poklopmi. Nádrž je potrebné osadiť na podkladovú betónovú dosku a pred obsypaním napustiť vodou. Na obsypávanie sa používa polosuchý betón. Následne je potrebné zabezpečiť strop proti prelomeniu. V prípade výskytu spodnej vody, musí byť nádrž opatrená límcom proti vztlaku spodnej vody.

Vodojemy
Sú podobné nádrže, ako tie, ktoré plnia funkciu žúmp a nádrží na úžitkovú vodu. Rozdiel je v použitom materiáli. Na ich výrobu sa používa zdravotne nezávadné dosky z polypropylénu.

Obslužné komory, revízne šachty
Ide o nádrže so špecifickým použitím. Vybavené sú plastovými schodíkmi pre uľahčenie prístupu do ich vnútornej časti. Je do nich možné uložiť rôzne dúchadlá, meracie prístroje a pod.

Vložky do studní
Sú vyrobené ako plastové rúry s priemerom a dĺžky podľa požiadaviek zákazníka. Materiál použitý na ich výrobu je zdravotne nezávadný.

Dokumentácia

Profile
návod nádrže   
info plastové nádrže   
 

Kontakty

Adresa pre náštevy:
MACRO Products s.r.o. / WTC-MACRO
Petöfiho 22
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
Slovenská republika
email: products@wtc-macro.com

Poštová adresa:
MACRO Products s.r.o. / WTC-MACRO
Južná 41
949 01 Nitra
Slovenská republika