Profile

 

Lapače tukov MACRO® GT sa používajú na odstránenie tukov z odpadových vôd a zachytenie tukov v tomto zariadení. Nedochádza tak k odtoku tukov do kanalizácie. Tuk v kanalizácii spôsobuje problémy, ktoré nie je možné ignorovať. Ide predovšetkým o komplikácie fyzikálneho charakteru - zanášanie kanalizácie a komplikácie hygienické, ako je nepríjemný zápach atď.. Tuk je veľkým problémom v samotnom procese čistenia odpadových vôd, keď sa v splaškovej vode dostane do čistiarne odpadovej vody. Tam výrazne zhoršuje sedimentačné vlastnosti kalu a tým znižuje účinnosť čistiaceho procesu a následne aj odtokové parametre. Lapače tukov MACRO® GT nájdu uplatnenie pri ochrane kanalizácii v reštauráciách, hoteloch, bufetoch, školských jedálňach, vývarovniach, prevádzkach na spracovania mäsa a mäsových výrobkov a všade tam kde hrozí riziko zanášania kanalizácie tukmi. 

V týchto prípadoch slúžia lapače tukov MACRO® GT ako zariadenie, kde dôjde k vyzrážaniu a zachyteniu tukov odtekajúcich v odpadovej vode z kuchýň a potravinárskych či priemyselných prevádzok. Lapač tukov MACRO® GT slúži ako účinná ochrana kanalizácie a ostatných zariadení kanalizačnej siete pred zanášaním, alebo zalepením.

Všetky lapače tukov dodávané spoločnosťou WTC-MACRO s.r.o. sú navrhované a konštruované podľa STN EN 1825-1 a dlhoročných skúseností s návrhom a výrobou vodohospodárskych výrobkov.

Obchodný názov

Rozmery D x H
(mm)

Prietok
(l/s)

Vydané jedlá
(ks)

Výška vtoku
(mm)

Výška odtoku
(mm)

Hmotnosť
(kg)

PP dizajn
 

MACRO® GT 01

750 x 1650

1

150

1250

1200

45

+

MACRO® GT 02

1000 x 1650

2

300

1250

1200

68

+

MACRO® GT 04

1300 x 1650

4

600

1250

1200

88

+

MACRO® GT 06

1600 x 1650

6

900

1250

1200

125

+

MACRO® GT 08

1900 x 1650

8

1350

1250

1200

169

+

MACRO® GT 10

2200 x 1650

10

1500

1250

1200

199

+

 

 

Dokumentácia

Profile
 

Kontakty

Adresa pre náštevy:
MACRO Products s.r.o. / WTC-MACRO
Petöfiho 22
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
Slovenská republika
email: products@wtc-macro.com

Poštová adresa:
MACRO Products s.r.o. / WTC-MACRO
Južná 41
949 01 Nitra
Slovenská republika