Profile

Čerpacie šachty MACRO® PS slúžia na prečerpávanie odpadových vôd, kalov, splaškov, dažďových vôd a podobne z miest bez možnosti odvedenia týchto vôd gravitačnou kanalizáciou, resp. v prípadoch keď je prečerpávanie technologickou nevyhnutnosťou. Častou aplikáciou je prekonanie veľkých vzdialeností pri odvádzaní vôd do kanalizačnej siete.  

Čerpacie šachty MACRO® PS sú osadené komplexnou technológiou, čerpacou technikou, príslušenstvom a doplnkami pre jednoduchú inštaláciu a spoľahlivú prevádzku. Šachty sú štandardne osádzané jedným prípadne dvojicou čerpadiel / podľa požiadaviek kalové resp. rezacie / . Samozrejmosťou je osadenie spätných klapiek, uzatváracích armatúr, spúšťacích zariadení, elektrorozvádzača s riadením chodu čerpadiel, plavákové spínače atď.

Čerpacie šachty MACRO® PS sú navrhované podľa dlhoročných skúseností s čerpacou technikou za pomoci špecializovaného návrhového softwaru a modelované sú v 3D CAD systémoch s využitím statických výpočtov pre dlhoročnú životnosť a spoľahlivosť.

Dokumentácia

Profile
info čerpacia šachta   
 

Kontakty

Adresa pre náštevy:
MACRO Products s.r.o. / WTC-MACRO
Petöfiho 22
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
Slovenská republika
email: products@wtc-macro.com

Poštová adresa:
MACRO Products s.r.o. / WTC-MACRO
Južná 41
949 01 Nitra
Slovenská republika